Greece Estate Group
Salgsteamet

Andreas Andreas er sammen med Bjørn salgssansvarlig i Hellas. Han er utdannet sivilingeniør fra Chalmers i Gøteborg; Sverige. Andreas har bodd og arbeidet blandt annet ved Volvo i Sverige i mange år. Nå er han bosatt i Nafpaktos på vestre delen av fastlandet i Hellas. Andreas snakker engelsk, svensk og gresk.

admin Bjørn er salgsansvarlig i Greece Estate Group og "admin" IT. Han har lang erfaring fra økonomisk rådgivning, etablering av pensjonsavtaler for privatpersoner og bedrifter. Videre har han arbeidet med finansiering av eiendom og også i flere år jobbet med nettopp salg av eiendom. De siste 2 årene ikke bare i Norge men også i Hellas. Språk : Norsk (skandinavisk) og engelsk.

Greece Estate Group