Greece Estate Group

Firmahytte

IMG_0255 - KopiFirmahytte benyttes av fler og fler selskaper. Dette er en av de beste investeringer og bruksområder firmaer kan benytte i henhold til skatt og goder for ansatte.

En firmahytte i Norge, kjøpes som regel på fjellet eller i slike områder. Noen finnes også ved sjøen.

Hvorfor ikke kombinere FIRMAHYTTE i for eksempel HELLAS; i områder ikke langt fra Athen, ved havet, med sine varme somre og milde vintre. Her har alle muligheter til forskjellige aktiviteter som for eksempel “seile om formiddagen i behagelig temperatur – stå slalom om ettermiddagen”! Ikke mange områder i Europa du kan kombinere slik med bare en kort biltur fra havet og opp i fjellet.

Prisene for slike eiendommer på fastlandet i HELLAS er betydelig lavere enn i Norge. Investeringspotensialet for godt BELIGGENDE eiendommer ved havet på fastlandet i HELLAS er bra.

Infrastrukturen fra flyplass til slike områder er viktig og at man også har en daglig aksess til Athen er viktig.

Mindre firmaer med mindre enn 10 ansatte kan gå sammen med andre firmaer om å kjøpe slik eiendom slik at de tilfredsstiller skatteetatens krav på dette området.

Litt info finner du nedenunder sakset fra skattereglene.

2.3  Firmahytte (fra skatteetaten)

Bedriftshytte/firmahytte mv. er hytte anskaffet eller leiet til bruk for de ansatte i fritiden. Fordel ved bruk av bedriftshytte er ikke skattepliktig inntekt, se FSFIN § 5‑15‑6 (1), når hytta er disponibel slik at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften har lik rett til å disponere den. Dette gjelder også bedriftshytter i utlandet. Bruken av hytta bør sannsynliggjøres ved vedtekter for hvem som kan bruke den og hvordan bruken fordeles. Videre bør det være en oversikt over den faktiske bruken.

Er bruken i hovedsak forbeholdt bedriftens eiere eller et fåtall ansatte, vil fordelen være skattepliktig for disse. Dette vil også gjelde om et fåtall har fortrinnsrett til særlig attraktive perioder, f.eks. juli for sommerhytte ved sjøen eller påsken for en fjellhytte.

Er det få ansatte i bedriften vil bruksretten for hver enkelt være så vidt omfattende at fordelen for den enkelte ikke kan anses som rimelig. Som utgangspunkt kan det legges til grunn at fordelen vil være skattepliktig hvis det er færre enn 10 personer som har disposisjonsrett. Dette vil gjelde for bedrifter med færre enn 10 ansatte, med mindre bedriftshytta eies sammen med en eller flere andre bedrifter, slik at det er 10 eller flere som har rett til å disponere hytta. Selv om antall brukere er høyere enn 10, må skatteplikten vurderes i forhold til om tiltaket kan anses som rimelig velferdstiltak.

Greece Estate Group